Natječaj za magistru/magistra farmacije na neodređeno vrijeme