Svjetski dan autizma

Što je autizam❓

✏️definira kao organski razvojni defekt mozga

✏️ očituje se teškoćama u društvenim interakcijama i komunikaciji te neuobičajenim ponašanjem

🌍Svjetski dan autizma – 2.4.🌍

✏️ želi skrenuti pozornost na sve veći problem ovoga složenog poremećaja✏️ najčešće se razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života.

Rana i odgovarajuća dijagnostika te odgovarajuća intervencija od vitalnog su značaja za razvoj pojedinca.‼️