Studij farmacije na engleskom jeziku

Sample Text

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u okviru poziva UP.03.1.1.02 Internacionalizacija visokog obrazovanja donijelo odluku o financiranju projekta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom “Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)”. 

Projekt će se financirati iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Cilj projekta Pharma5.0 je razviti studij farmacije na engleskom jeziku te unaprijediti kompetencije svih dionika visokoobrazovnog sustava, nastavnog i nenastavnog osoblja te studenata, pozitivno utjecati na mobilnost, razvoj institucije visokog obrazovanja, zdravstva, gospodarstva te društva u cjelini.

Financiranje je odobreno u maksimalnom iznosu od 1.762.889,53 kn.

Izvor: Hrvatsko farmaceutsko društvo