Objavljeni natječaji za doktorski i poslijediplomske specijalističke studije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Prenosimo Vam informaciju da su objavljeni natječaji za doktorski i poslijediplomske specijalističke studije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu …

NATJEČAJ ZA DOKTORSKI STUDIJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb, upisuje studente na sveučilišni doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti, dvije znanstvene grane: „Farmacija“ i „Medicinska biokemija“.

http://www.pharma.unizg.hr/hr/oglasna-ploca/natjecaj-za-upis-studenata-na-doktorski-studij-„farmaceutsko-biokemijske,3064.html

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili sveučilišni preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području biomedicine, prirodnih znanosti i biotehničkih znanosti. Jednakost prethodno stečenog obrazovanja u inozemstvu utvrđuje se u postupku priznavanja inozemnog obrazovanja u svrhu nastavka obrazovanja u RH, u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11).

NATJEČAJ ZA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb, upisuje studente na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2018./2019.:

http://www.pharma.unizg.hr/hr/oglasna-ploca/natjecaj-za-upis-studenata-na-sveucilisne-poslijediplomske-specijalisticke,3065.html

Dermatofarmacija i kozmetologija – za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije te druge sveučilišne dodiplomske ili diplomske odnosno integrirane preddiplomske i diplomske studije biomedicinskog, prirodnog i biotehničkog područja.

Klinička farmacija – za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije. Uvjet za upis je položen državni ispit ili završen studijski program koji sadrži stručno osposobljavanje kao zamjenu za stručni staž, sukladno Direktivi 2005/36/EC.

Studij je namijenjen zaposlenicima u bolničkim i javnim ljekarnama, poduzećima i ustanovama koje imaju za cilj promicati i osiguravati racionalnu, pravilnu i sigurnu primjenu lijekova. Studij upisuju i specijalizanti iz “Kliničke farmacije”. 

Medicinska biokemija i laboratorijska medicina – za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij medicinske biokemije te druge sveučilišne dodiplomske ili diplomske odnosno integrirane preddiplomske i diplomske studije biomedicinskog područja. Studij upisuju i specijalizanti iz “Medicinske biokemije i laboratorijske medicine”.

Molekularna dijagnostika – za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije, medicinske biokemije te druge sveučilišne diplomske studije biomedicinskog, prirodnog i biotehničkog područja.

Razvoj lijekova – za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije te druge diplomske studije biomedicinskog, prirodnog i biotehničkog područja. Studij upisuju i specijalizanti iz “Analitike i kontrole lijekova” te “Farmaceutske tehnologije”.

Propisani obrasci te sve obavijesti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta:

Pobliže obavijesti moguće je dobiti na e-mail: mstefan@pharma.hr te izoric@pharma.hr ili na telefon: 01 4818 302.

Izvor: Farmaceut.org