Ljetni raspored dežurstava

Zdravstvena ustanova Ljekarna Dubrovnik u periodu od 1. srpnja do 30. rujna 2019. godine utvrđuje dežurstva prema sljedećem rasporedu: