Category Archives: Povijesnice

Ljekarna je od samih svojih početaka imala i javni karakter

Prvotno je ljekarnab bila smještena u istočnom dijelu donjega samostanskog klaustra, između sakristije i dvorane kapitula, upravo ondje gdje je danas muzej stare ljekarne. U nju se moglo ući na dva ulaza, kroz klaustar ili s istočne strane, s ulice od strane Prijekoga, gdje su postojala vrata “na koljeno” pa su i građani Dubrovnika imali … Continue reading Ljekarna je od samih svojih početaka imala i javni karakter