Svjetski dan autizma

Što je autizam definira kao organski razvojni defekt mozga očituje se teškoćama u društvenim interakcijama i komunikaciji te neuobičajenim ponašanjem Svjetski dan autizma – 2.4. želi skrenuti pozornost na sve veći problem ovoga složenog poremećaja najčešće se razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života. Rana i odgovarajuća dijagnostika te odgovarajuća … Continue reading Svjetski dan autizma